Membre associé, GERAD

Professeure titulaire, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid

Tél.: +34 983 423330
Fax: +34 983 423328

Axes de recherche

Applications de recherche

Publications

Activités

Cahiers du GERAD

Encadrement