Santé

Membres

Masoud Asgharian Membre, GERAD
Yichuan Daniel Ding Membre, GERAD
Jean-Pierre Dussault Membre, GERAD
Denis Larocque Membre, GERAD
Antoine Legrain Membre, GERAD
Alejandro Murua Membre, GERAD
Janosch Ortmann Membre, GERAD
Alton Russell Membre, GERAD
Fatiha Sadat Membre, GERAD

Membres associés

Amir Ardestani-Jaafari Membre associé, GERAD
Nabil Belacel Membre associé, GERAD
Sarah Ben Amor Membre associé, GERAD
Monia Rekik Membre associé, GERAD